slide1.jpg
slide2.jpg
slide3.jpg

Tiranë, më 24 Nëntor 2013

Informacion për media

Z. Sulejman Gjana zgjidhet Kryetar i ri i Partisë Lëvizja e Legalitetit

Sot, më 24 Nëntor 2013 u mblodh në Tiranë Kuvendi i XVIII i radhës i partisë Lëvizja e Legalitetit.


Kuvendi analizoi aktivitetit e PLL në periudhën ndërmjet dy kuvendeve si dhe zgjodhi kryetarin e partisë.


Në garën për Kryetar të PLL morën pjesë 4 kandidate: z. Agim Kraja, z. Ekrem Spahiu, z. Murat Basha dhe z. Sulejman Gjana. Raundi i parë i votimit prodhoi balotazh, sepse kandidatët e mësipërm siguruan përkatësisht nga 23, 78, 26 dhe 85 vota, rezultat në të cilin asnjë nga kandidatët nuk mundi të sigurojë 50% + 1 të votave.


Në raundin e dyte të votimit dolën kandidatët Ekrem Spahiu dhe Sulejman Gjana. Në këtë raund z. Gjana siguroi 109 vota, kundrejt 92 votave te z. Spahiu, duke u shpallur kështu kryetari i ri i partisë Lëvizja e Legalitetit.
Kush është Sulejman Gjana


Data dhe vendlindja : Bruksel, 15 Nëntor 1970
Shtetësia : Shqiptar
Gjendja Civile : I martuar
Adresa : Bul. “Xhorxh Bush”, Pall. Fati I, Tiranë


Nr Telefoni : +355 (04) 22 30 076
Nr Faksi : +355 (04) 22 30 076
Nr Celulari : +355 (0)69 36 00 971

ARSIMIMI

Studime Pas-Universitare: VUB (Universiteti i Lirë i Brukselit)
Master in Business Administration (MBA)
1993-1994

Studime Universitare : ICHEC - Bruksel
Diplomë në Shkenca Tregtare dhe Konsullore
1988-1993
Tema e studimeve: Marrëdhëniet Ekonomike Ndërkombëtare
të Shqipërisë 1924-1992

Gjimnazi: Instituti IMELDA - Bruksel
Diplomë i studimeve të mesme dhe maturë
Dega : Ekonomi
1985-1988

KOMPETENCA GJUHËSORE

Frëngjisht: Gjuhë e parë
Anglisht: Rrjedhshëm
Holandisht (flamisht): Njohuri të mirë
Spanjisht: Njohuri bazike
Shqip: Gjuhë amtare

KOMPETENCA KOMPIUTERIKE

Microsoft Office, Outlook, Internet, etj… : Nivel të lartë


EKSPERIENCA PROFESIONALE


• Pedagog “International Marketing” : Shtator 2009 – në vazhdim
Institucioni: Universtité Libre Internationale – Bruksel

• Drejtor i Përgjithshëm: Shtator 2008 – Dhjetor 2012
Firma : IPS CONSULT sprl - Bruksel
Mision: Consulting në marketing dhe management
Sales development
Communication and promotion

• Managing Partner: Shtator 2008 – Dhjetor 2012
Firma: TRANSIDEL EXPRESS sprl - Bruksel
Mision: Management i firmes
Organizim dhe strukturim i aktiviteteve të transportit
Optimizim i aktiviteteve
Kontakte me partner dhe klient

• Manager International Markets: Shtator 2000 – Gusht 2008
Firma: AMP s.a. - Bruksel
Mision: “Job Description” available on demand

• Anëtar i Këshillit dhe Bordit : Shtator 2002 – Gusht 2008
Organizata: DISTRIPRESS – Zurich
Mision: “Job Description” available on demand

• Drejtor i Përgjithshëm: Mars 2002 – Dhjetor 2005
Firma: DISTRINEËS s.a. - Bruksel
Mision: “Job Description” available on demand

• Marketing Manager - International Markets : Janar 1999 – Shtator
Firma: AMP s.a. - Bruksel
Mision: Konktakte dhe negociata me editorë të huaj
Vendim-marrje strategjike
Përfaqësimi i editorëve të huaj në Belgjikë
Përfaqësimi i firmës AMP pranë editorëve të huaj
Analiza dhe zotërimi i tregut ndërkombëtar të shtypit
Profitabiliteti i shtypit ndërkombëtar në Belgjikë
Mbikqyrja e konkurrences
Manaxhimi i burimeve njerëzore

• Zv-Marketing Manager : Prill 1995 – Dhjetor 1998
Firma : AMP s.a. - Bruksel

• Junior Auditor : Janar 1994 – Dhjetor 1994
Firma : Tytgat, Arcelin & Co - Bruksel
Mision : Kontroll i brendshëm i firmave
Ekspertiza gjyqësore
Audit
Analiza fianciare


EKSPERIENCA POLITIKE DHE SHOQËRORE

• Nën-Kryetar i PLL : 2009 – në vazhdim
• Sekretar Politik i PLL : 2008 – 2009
• Kandidat për Deputet në qarkun Kukës : Qershor 2009
• Kryetar i degës së PLL – Belgjikë : 1994 – në vazhdim
• Sekretar për Marrëdhëniet me Jashtë i PLL : 1998 - 2008
• Nën-kryetar i Grupit të Emergjencës për Kosovën : 1998-1999
• Nën-kryetar i shoqatës “Miqët e Universitetit të Tetovës” : 1999-2002
• Lobing pranë institucioneve të huaja lidhur me burgosjen e Z. Ekrem Spahiu në vitin 1998
• Lobing pranë institucioneve të huaja lidhur me manipulimin e referendumit të vitit 1997
• Organizim i protestave Nano Ik ! në Bruksel
• Organizim i protestave në favor të pavarësisë së Kosovës në vitet 1998-2000 në Bruksel
• Organizim i disa aktivitete me karakter politik dhe kombëtar jashtë vendit
• Organizim i disa aksione me ndihma humanitare për Shqipërinë që prej vitit 1992
• Mbështetje për aktivitete kulturore në Shqipëri si p.sh. Shkollën Nëna Mbretëreshë Geraldinë në Burrel
• Mbështetje për viktimat e Gërdecit dhe të përmbytjeve në Shkodër duke kanalizuar ndihma financiare
• Përfaqësim dhe lobing të ndryshëm në favor të PLL dhe Familjes Mbretërore Shqiptare

TË NDRYSHME

Interes për politiken ndërkombëtare, ekonominë, leximin, aktivitetet socio-kulturore, udhëtimetZyra e Shtypit e PLL