slide1.jpg
slide2.jpg
slide3.jpg

 

Kryesia 

                                                                              Vendim 

Nr prot  30/1                                                                                                                                      Tirane me 11/03/2018 

Lenda : Zgjedhjet e reja per ne kryesi .

Duke u mbeshteur ne vendimin e keshillit kombetar te dates 21/01/2018  dhe ne vedimin e kryesise per zgjedhjen e kordinatoreve kryesia vendosi :

Te zgjidhen si anetar kryesie .

1-Nazif Sula "Kordinator per qarkun Tirane".

2-Indrit Mulliqi "Kordinator per qarkun Durres".

3-Arben Zdrava "Kordinator per qarkun Berat".

 

                                                                                                    

                                                                                                                                                         Kryetari