slide1.jpg
slide2.jpg
slide3.jpg

PLL 

Kryesia 

                                                        Vendim 

Nr prot  28/1                                                                                     Tirane me 11/03/2018

Lenda : Mbi organizimin e degeve .

Kryesia e PLL vendosi qe per periudhen Mars-Prill te merren  takime me strukturat drejtuese ne qarkun Diber dhe Shkoder .

Gjithashtu te shikohet mundesia e riorganizimit te degeve  Vore , Rrogozhine , Shijak , Peqin. 

Ne lidhje me aktivitet e mesiperme do te kontaktohet paraprakisht me strukturat drejtuese nepermjet kordinatoreve .

 

                                                                                                    

                                                                                                                                                          Kryetari