slide1.jpg
slide2.jpg
slide3.jpg

PLL 

Kryesia 

                                                                    Vendim 

Nr prot  27/1                                                                                                            Tirane me 14/01/2018 

Lenda : Rregullore per mirefunksionimin e mbledhjeve te kryesise .

1-Ne baze te nenit 11 te statutit te PLL cdo anetar kryesie duhet te pajiset me deshmin e pastertise se figures nga Autoriteti per informimin mbi dokumentet e ish sigurimit te shtetit si dhe te plotesoje deklaraten ne baze te ligjit te dekriminalizimit .

2-Cdo anetar kryesie ka te drejte te shpreh mendimin e tij dhe cdo mendim ndryshe kalohet ne vote .

3-Anetaret e kryesise lajmerohen 3-5 dite me pare per daten e  mbledhjes se kryesise dhe rendin e dites.

4-Gjate mbledhjes se kryesise ndalohet perdorimi i celulareve , komunikimi pa leje  per te respektuar fjalen e sejcilit anetar .

5-Per cdo anetar kryesie qe mungon deri ne 3 here radhazi pa komunikuar arsyen , kryesia do shikoj respektimin e statutit rast pas rasti . 

6-Cdo anetar kryesie sipas pozicionit te tij drejtues eshte i detyruar te respektoje nenin 29 te statutit per menyren e perfaqesimit te tyre ne media dhe ne opinion publik .

                                                                                                    

                                                                                                                                                          Kryetari