slide1.jpg
slide2.jpg
slide3.jpg

PLL 

Keshilli kombetar

                                                            Vendim 

Nr prot  25/1                                                                                             

Lenda : Kerkes per senatin e PLL.

Keshilli Kombetar i mbledhur sot me date 21/01/2018 ne mbledhjen e tij te radhes vendosi :

Ne baze te nenit 23 te statutit te PLL nepermjet kryesise ti drejtoj senatit te PLL-se per rishikimin e kerkesave ne lidhje me anullimin e disa vendimeve te marra gjate vitit 2015 .

 

                                                                                                    

                                                                                                                                                          Kryetari Keshillit Kombetar