slide1.jpg
slide2.jpg
slide3.jpg

PLL 

Keshilli Kombetar

                                                        Vendim 

Nr prot  26/1                                                                                                                                                                    

Lenda  : Vendim ne lidhje me kordinatoret e qarqeve 

Keshilli Kombetare ne mbledhjen e tij te date 21/01/2018 vendosi :

Ne baze te nenit 23 te statutit te PLL , kordinatoret e qarqeve te zgjedhur prej kryesis mund te jene automatikisht  antare te rinj te Kryesise.

                                                                                                    

                                                                                                                                                          Kryetari Keshillit Kombetar