slide1.jpg
slide2.jpg
slide3.jpg


Ne mbeshtetje te statutit te PLL neni 11.
Te gjithe ata qe e shohin veten te mundshem si pjese e Kryesise se ardheshme te PLL duhet me patjeter dhe pa perjashtim.

  1. Te vertetojne pastertine e figures se tyre me shkrese nga Autoriteti per Verifikimin mbi Dokumentacionin e ish sigurimit te shtetit.
  2. Te plotesoj deklaraten ku verteton se nuk ka qene i denuar penalisht me vendim te formes se prere nga organet e drejtesise Shqiptare dhe nderkombetare.
  3. Te mos kete qene anetar i partise komuniste dhe partise se punes.

Faleminderit per mirekuptimin.

Sh.A Kryetar i PLL