slide1.jpg
slide2.jpg
slide3.jpg

Të nderuar miq.

Doli në treg numri 7-2016 i gazetës Atdheu, organ i Partisë "Lëvizja e Legalitetit".
Kopjen e printuar mund ta gjeni në pikat e shitjes së gazetave në të gjithe vendin, ndërsa kopjen elektronike mund ta shkarkoni këtu: http://legaliteti.org/images/atdheu-7-2016.pdf

Lexim të këndshëm!